წამოების მასობრივი აქსელერაცია

მკვეთრად გაზარდეთ გაყიდვები, თქვენს მაღაზიაში ინტეგირებული უნივერსალური ხელსაწყოების და ინსტუმნტების გამოყენებით

ონლაინ შეკვეთების სისტემა ბიზნესის ავტომატიზირებისათვის.

შეკვეთების მართვა, მათი დამუშავება
და უზრუნველყოფა

შეკვეთების მიღება, მათი მართვა და დამუშავება თქვენი კომერიცული პლატფორმის გამოყენებით ძალიან სწრაფათ, მარტივათ და დინამიურად მიმდინარეობს, ყოველი მოქმედება თქვენი კლიენტების მხრიდან - შესყიდვების განხორციელებიდან და მის ელექტორნულ ფორმებათ ანუ შეკვეთებათ ასახვამდე თქვენს ონლაინ მაღაზიაში, გაძლევთ ბიზნესის სისტემატიზურებულათ მართვის მთელ რიგ სადაავეებს: მენეჯმენტის, დელიგირების და საუკეთესო სერვისი წარმოების კუთხით.

თვენი კომერციულ სისტემას აქვს საუკეთესო სამრეწველო უნარი ავტომატურათ გაუმკლავდეს შეკვეთებს მაგ: წარმოქმნას ინვოისები, შემოსული შეკვეთების ფონზე თქვენს მიმწოდებლებს გაუგზავნოს მოთხოვნები შეკვეთების უზრუნველსაყოფად, დაინგარიშოს ფინანსური მიწოდების ხარჯები და ა.შ.
მიუხედავად იმისა თქვენი კლიენტები შეკვეთებს ახორციელებენ საკუთარი ტაბლეტებით, მობილურებით თუ სხვა თანამედროვე მოწყობილობებით - თქვენი კომერციული დაწესებულების ონლაინ შეკვეთების სისტემა არ დაუშვებს, რომ წარმოიქმნას ნეგატიური გამოცდილება, რადგან იგი ყველა ეკარინს ზომაზე იქნება ოფტიმიზირებული.
თქვენს თითოეულ შემოსულ შეკვეთას გააჩნია საკუთარი ავტორიზებადი სტატუსი და თრექინგ კოდი. სტატუსი ენიჭება ყველა იმ შეკვეთას, რომელიც შემოდის თქვენს მაღაზიაში და ელოდება მის მიწოდებას, თრეინგ კოდის მეშვეობით კი თქვენი კლიენტები თვალყურს ადევნებენ შეკვეთილი პროდუქტის საგზაო მაშრუტს დანიშნულების ადგილამდე.
თქვენ გაგაჩნიათ სრული ინფორმაციული წვოდომა და ფინანსური ანალიზი: ამა თუ იმ შეკვეთებისაგან მიღებულ საერთო მოგებებზე, აგრეთვე შემოსული შეკვეთების რაობასა და მის რაოდენობაზე, იდენტიფიცირება განმეორებად შეკვეთებზე, სრულფასოვანი დაანგარიშებადი მონაცემები მიწოდების საფასურებზე და ა.შ.
თქვენ გაქვთ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა თქვენგან დამოუკიდებლად აწარმოოთ თქვენი ურიცხვი შემოსული შეკვეთების ფონზე, პროდუტების მიწოდების ავტომატიზირებული სისტემატიზირება, ანუ მისი ლოჯისტიკა. და ამავდროულად განახორციელოთ თქვენს მიერ წარმოეული სერვისების და პროდუქტების სრულფასოვანი მხარდაჭერა.
არ აქვს მნშვნელობა შეკვეთას საიდან იღებთ თქვენი Facebook მაღაზიიდან, Instagram - მაღაზიიდან, Mobile - მაღაზიიდან თუ Google - მაღაზიიდან, თქვენს სისტემას გააჩნია უნიკალური უნარი ყოველი მრავალფეროვანი არხებიდან მიღებული შეკვეთები ერთდროულად თქვენს პლატფრომაში დაამუშაოს.
მას შემდეგ, რაც თქვენს ელექტრონულ კომერციულ მაღაზიაში შეკვეთები განხორციელდება თქვენი პლატფრომა, თქვენს კლიენტებს აგრეთვე შესთავაზებს დამატებით პროდუქტებს და სერვისებს, რომლებიც აუცილებლად იქნებიან კავშირში შეძენილი პროდუქტების კლასობრივ/რიგობრივ ჯგუფებთან.

მაშ, როგორ მიმდინარეობს თქვენი შეკვეთების პროცესები?

ავტომატიზირებული საფეხურებით!

შემოსული შეკვეთა

ინვოისის წარმოქმნა

სტატუსის მინიჭება

პროდუქტის მიწოდება

განმეორებითი გაყიდვები

შეკვეთების სხვა უნიკალური ფუნქციები...

მიიღეთ წინასარეალიზაციო შეკვეთები სანამ თქვენს პროდუქტებს რეალურ წარმოებაში გაუშვებთ, აუცილებლობის შემთხვევაში შეაჩერეთ პროდუქტის მიწოდება/შეკევთა და ავტომატურად განახორციელეთ თანხის უკან დაბრუნება თქვენი კლიენტის საკრედიტო ბარათზევე, გაუგზავნეთ სპეციალური პირადი სახის შენიშვნები საკუთარ პროფილებში შეკვეთებთან დაკავშირებით თქვენს კლიენტებს, დაარედაქტირეთ, გაანაახლეთ, შეაჩერეთ, ან წაშალეთ შემოსული შეკვეთები და ბრძანებები თქვენი სისტემიდან, დააწესეთ შეკვეთილ პროდუქტებზე მიწოდებს თქვენთვის სასურველი ტარიფები გეოგრაფიული უბებისა თუ რაიონების მიხედვით ა.შ.
Slide Image
Slide Image
Slide Image
Cropped shot of a handsome businessman working on a laptop at his local cafe

მნიშვნელოვანი კითხვები & პასუხები

01
კონკრეტულად რაში მეხმარება ჩემი კომერციული პლატფორმის გამოყენებით შემოსული შეკვეთების ავტომატიზირება ?
თქვენი შევეთების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა საშვალებას გაძლევთ საუკეთესო მაჩვენებლებით შეამციროთ დრო თქვენი ბიზნესის ანგარიშების საწარმოებლად და სამართავად, გაზარდოთ გაყიდვების სიცოხცლისუნარიანობის ხილვადობა, მოახდინოთ თქვენი ბიზნეს-საქმიანობის დელიგირება და მენეჯმენტი ჭკვანი პროგრამული სისტემის გამოყენებით და გააუმჯობესოთ თქვენს კლიენტებთან სამომხმარებო ურთიერთობები.
02
რამდენად შესაძლებელია ჩემს პლატფორმაში ერთიანად ვმართო და დავამუშაო გლობალური შეკვეთები, შემოსული და მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებიდან მაგ: Amazon-ი, Ebay-ი, Etsy-ი და ა.შ ?
რათქმაუდნა. თუ გინდათ, რომ მისწვდეთ უფრო დიდ აუდიტორიას ვიდერ ლოკალური ადგილმდებარეობაა - ყოველთვის კარგი იდეაა შეაბიჯოთ სხვადასხვა მსოფლიო ბაზრებში და გაყიდოთ თქვენი პროდუქტები გლობალურადაც, თქვენი პლატფორმა გაძლევთ უნივერსალურ საშვალებას მოახდინოთ ინტეგირება ისეთ ინდუსტიულ გიგანტებთან, როგორიც არის Amazon-ი, Ebay-ი, Etsy-ი Walmart-ი, Bestbuy-ი და ა.შ გახდეთ მათი სრულფასოვანი ნაწილი და მიიღოთ, მართოთ, დაამუშაოთ შეკვეთები/გაყიდვები თქვენი პლატფორმის გამოყენებით თითოეულ მათგანში ერთდროულად.
03
შემიძლა თუ არა ინდივიდუალურად შევქმნა გადასახდელი ინვოისები და გავუგზავნო ისინი ჩემს კლიენტებს?
ასეთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს უნიკალურ სერვისთან და არა პროდუქტთან, რომლის წარმოებაც დროთა განმავლობაში თქვენ შეიძლება შემოიღოთ, მაგაითად თუ საქმე პროდუქტის დამატებით მხარდაჭერას - დამონტაჟებას, შეკეთებას, გამოცვლას და ა.შ ეხება. რათქამუდნა ასეთი გადასახდელი ინვოისების წამოქმნა დაგზავნა და შემდეგ ონლაინ გადახდების/შეკვეთების მიღება სრულიად თავისუფლად შეგიძლიათ.
გაყიდვების სისტემა ბიზნესისათვის
ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც წარმოების ზრდის, ბიზნეს საქმიანობის გავლენის გაფართოების და ახალი კლიენტების გაჩენის მოხრეა, აუცილებლად უნდა პასუხობდეს ჩვენი თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებს და სტანდარტებს, რათა შეძლოს საკუთრი ბიზნესისათვის ახალი სიცოცხლისუნარიანი სულის შთაბერვა, მოიპოვოს პრივილეგირებული უპირატესობა კონკურენტებთან მიმართებაში და ღირსეულად მიახწიოს იმ გათვლებისა და დასახულ მიზნებს, რომლისკენაც მიისწრაფვის. ამ მხირვ კი თვენი პლატფრომა გაყიდვებისათვის განკუთვნილი თანამედროვე ინსტრუმენტების, ინოვაციური ხელსაწყო-მექანიზმების, სამეწარმეო იარაღებისა და ტექნოლოგიური მოწყოილობა-აღჭურვილობების გამოყენებით ნამდვილი ოქროს საბადოა თქვენთვის.
fsdgdhgfdhfgdgfjhfjfgjhfg

სოციალური გაყიდვები

ინტეგრირებული და სინქრონიზირებული სისტემური უზრუნველყოფით თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ მართოთ და აწარმოოთ გაყიდვები არამარტო თქვენი კომერციულ პლატფომის გამოყენებით, არამედ მრავალშემოსავლიანი არხებიდანაც მაგ: სოციალურ ქსელები ისეთებში, როგორებიც არიან: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest.

გლობალური გაყიდვები

გაიტანეთ ან შემოიტანოთ თქვენი ხედვები მსოფიო ბაზრებიდან, თქვენი პლატფორმა მჭიდროდაა ინტეგრირებული ისეთ იდუსტრიულ გიგანტებთან როგორებიცაა: Amazon, Ebay, Alibaba და ა.შ. რაც საშალებას გაძლევთ დააიმპორტიროთ პროდუქტები და მართოთ გაყიდვები ერთ პლატფორმაში.

B2B ან B2C

თქვენი კომერციული პლატფრომა უნიკალურ საშვალებას გაძლევთ აწარმოოთ გაყიდვები რამოდენიმე მაღალშემოსავლიანი მიმართულებებით მაგ: პირდაპირ ბიზნესმენებისათვის (ანუ თქვენი ვენდორებისათვის) ან ინდივიდუალურად თქვენი კლიენტებისათვის, ანდაც ორივე მათგანისათვის ერთდროულად.

პარტნიორები & აფელაითები

თქვენს სისტემას გააჩნია უნიკალური შესაძლებლობა აწარმოოს საპარტნიორო ანუ აფელაით პროგრამები, რაც საშალებას გაძლევთ გაყიდვებში დამატებით ჩართოთ სხვა ინდივიდუალური პირებიც, რომლებსაც გარკვეული პროცენტული მოგების სანაცვლოთ შეეძლებათ გაყიდონ თქვენი პროდუქტები.

მონაცემთა ანალიტიკა და ანგარიშები

თქვენი პლატფორმა უზრუნველყოფს ისეთი სამეწარმეოდ სასიცოცხლო მონაცემებისა დამუშავებას, როგორებიცაა: გაყიდვების ციკლების ხანგრძლივობა, საერთო უკუგება და მოგება თითოეულ პროდუტზე, ბუღალტერია, საუკეთესო პროდუქტების ანალიზი, რომლებც იწვევენ ან არ იწვევენ არანაირ გამოძახილს და. ა.შ

ლიდების გენერაცია

საძიებო სისტემები ისეთები, როგორებიცაა - Google, Yahoo, Yandex, Bing, წარმოადგენენ დაუშრეტელ რესურს თქვენი ბიზნესის კეთილდღეობისატვის შესაბამისად თქვენი პლატფორმა ოპტიმიზირებულია მათზე, რაც იმას ნიშნავს რომ ყოველი თქვენი პროდუქტი დაუყოვნებლივ გამოჩნდება საძიებო სისტემებში.

ფეისბუკ ჩატ-ბოტი

ფეისბუკ ჩატ-ბოტი არის ერთგვარი ჭკვიანი ინტელექტი ინტეგრირებული თქვენს ონლაინ მაღაზიასა და თქვენს ფეისბუკ ბიზნეს გვერდს შორის, რომელიც გამოიყენება, როგორც ვირტუალური ასისტენტი გაყიდვებისათვის მაგ: თქვენი კლიენტების დასაკვალიანებლად, პროდუქტების წარდგენებისათვის, მესინჯერით შეკვეთების მისაღებად და .ა.შ

უკუკავშირის სისტემა

გაყიდვებიბის გაუმჯობესების და თქვენს მიერ წარმოებული სერვისის დახვეწის კუთხით, თქვენს კომერციულ დაწესებულებას გააჩნია უნიკალური ანალიტიკური უნარი თქვენი კლიენტებისაგან ავტომატურ რეჟიმში მიიღოს სასიკეთო რჩევები, მიზნობრივი მითითებები, მათი სურვილები და წარმოგიდგინოთ ისინი თქვენ.

მიეცით საშვალება დროის სასიკეთო ცვლილებეს შეგეხოთ

დრო მუდმივად იცვლება და მასთან ერთად იცვლება ის მეთოდები და ამ მეთოდების გამოყეების პრაქტიკული გზები, რომლებმაც წარსულში ჩვენს ცხოვრებაში წარმატება, ბედნიერება და სიხარული შემოიტანეს, თუკი დღეს თქვენ არც თუ ისე დიდ და სასურველ წარმატებას განიცდით თქვენს ცხოვრებაში ან თქვენს ბიზნეს საქმიანობაში, იქნებ ეს იმის ბრალია, რომ თქვენ ძველი შეხედულებებით, დამოკიდებულებებით, გამოცდილებებით ცხდილობთ ახალ პროგრესირებად და თანამედროვე სამყაროში ორენტირებას და გეზის აღებას?!

თქვენი გაყიდვების სისტემის მთავარი დანიშნულება: ესაა თქვენი ცხოვრების ხარისხის ამაღლება, სრულფასოვანი ბიზნესის დაუფლება, მძიმეთ შესასრულებელი სამეწარემო ოპერაცოების დამოუკიდებლად განხორციელება და თქვენთვის საშემოსავლო ნაკადებით თქვენი უზრუნველყოფა.

sdgfdshsgf1
თქვენს პლატფრომას გააჩნია ოპერირებადი ჭკვიანი უნარი თქვენს მიერ წარმოებადი სერვისის გაუმჯობესების მიზნით ავტომატურ რეჟიმში აწარმოოს დარეგულირებადი ურთიერტობები თქვენს კლიენტებთან. მაგ: შენაძნების გნახორციელების შედეგ ელ-ფოსტის ან პირადი ანგარიშს გამოყენებით გაუგაზვოს შეტყობინებები კმაყოფილების/მხარდაჭერის/მოსაზრებების გამოთქმის კუთხით.
ზოგჯერ ხდება ხოლმე, როდესაც თქვენს კლიენტებს პროდუქტების სურვილების სიაში გადატანის ან სასაყიდლე კალათაში ნივთების ჩაგდების შემდეგ ბოლომდე არ მიჰყავთ შესასყიდი ოპერაციები ან საერთოდ ავიწყდებათ დროთა განმავლობაში მათ შესახებ, თქვენი სისტემა მხარდაჭერილია ასეთ გათვლებზეც და შეუძლია შეახსენოს მათ მიტოვებული საქმეები იმეილზე ან სოც-ქსელებში ავტომატურად.
თქვენს ელექტრონულ მაღაზიის სისტემას გააჩნია გაყიდვების გაორმაგების, შემოსავლების გაზრდის და საწარმოო აკუმულაციური დაჩქარების ერთ-ერთი საუკეთესო უნარი: Tქვენს კლიენტებს წარუდგინოს და შესთავაზოს მათ მიერ არჩეულ პროდუქტთა თანხვედრაში მყოფი მსგავსი სხვა მონათესავე პროდუქტებიც ყოველი შესყიდვების განხორციელების შუა ან მისი დასრულების მთავარ პროცესში.
ლოალურობის პროგრამა თქვენი სისტემის განუყოფელი ფუნქციონალური პროგრამული ნაწილია, მისი მიზანია ამოიცნოს თქვენი მაღაზიის Top-კლიენტები, რომლისგანაც იღებთ ყველაზე დიდ მოგებას და შესთავაზოს მათ ფასდაკლებები, სასაჩუქრე კუპონები, მიწოდების უფასო სერვისები და სხვა პრივილეგირებული საშვალებები. საუკეთესო ურთიერთობის ჩამოყალიბების და მისი შენარჩუნების მიზნით.
fgdshgfdsjhgsdhfg

ინტეგრაცია Google-ის საძიებო/სავაჭრო ცენტრში

თქვენი მაღაზიის წარმოების პარალელურ რეჟიმში - Google-ის საძიებო, სავაჭრო ცენტრში ინტეგრაცია, წარმოადგენს თქვენი პლატფორმის საუკეთესო სტრატეგიულ გულისგულ ფუნქციას: 1. თქვენთვის პოტენციური კლიენტების მოზიდვის კუთხით, 2. თვენი გაყიდვების კოლოსალურად გაზრდის მიზნით. 3. დომინანტურობას სხვა ბიზნესმენებთან სამეწარემეო მიმართებაში. როგორ შეგიძლიათ მისი გამოყენება? მაგ: თქვენ საშვალება გექმნებათ მოახდინოთ ყოველი თქვენი პროდუქტის გადატანა-ინტეგრაცია/სარეკლამო კამპანიების აგება google-ის საძიებო სისტემის მრავალმილიარდიან სამომხმარებლო ბაზაში გრაფიკული და ვიზუალური იერსახით პირდაპირ თქვენივე კომერციული პლატფორმიდან. რას ნიშნავს ეს? ყოველი თქვენ პოტენციური კლიენტი, რომელიც თქვენს პროდუქტებთან კავშირში მყოფ საკვანძო სიტყვებით შეეცდება ძების განხორციელებას Google-ში პირველივე გვერდებზე თქვენს პროდუქტებს არა ტექსტუალური არამედ ვიზუალური და გრაფიკული სახით იხილავს.

პოპულარულ სოც-ქსელებში სინქრონიზაცია

თქვენს ბიზნესის წარმოების მაშტაბების გაზრდისათვის, გაყიდვების მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და თქვენი სერვისის პოპულარიზაციის მიზნით, ერთ-ერთი ძალიან მნშვნელოვანი ფაქტორი ესაა: ღია კავშირი აწარმოოთ და შეინარჩნოთ მრავალმილიარდიან-სამომხმარებლო სოიალურ ქსელებთან იქ სადაც თქვენი შესაძლო პოტენციური კლიენტები არიან მაგ: Twitter, Facebook, Pinterest. ამ კუთხით თქვენი კომერციული პლატფორმა საუკეთესოდ მომართული სისტემატიზირებული და მხარდაჭერილია.

გაზიარებები

თქვენ კლიენტებს შესაძლბლობა აქვთ გაუზიარონ საკუთარ მეგობრებს, ნათესავებს, ნაცნობებს პირადი სოციალური ქსელების ანგარიშების მეშვეობით თქვენ მაღაზიაში ნანახი პროდუქტები და სურვილების სიები.

პოსტები

ყოველი გაზიარებული პოსტები მარტივად შეიძლება გარდაიქნას თქვენთვის ახალ შენაძენებათ, კლიენტებათ, რადგან ამ მხივ საშალება გეძლევათ გაზარდოთ ადამიანების ჩართულობა თქვენს ბიზნეს წარმოებაში.
sdjfdsjfhdgsfg
usydgfdfydsg

ფაბრიკა-ქარხნებთან & გლობალურ ბაზრებთან კავშირები

თქვნი ბიზნესისათვის საფუძელის ჩაყრასთან და მის წარმოების დაწყებასთან ერთად თქვენ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა გეძლევათ გამოიყენოთ ჩვენი კავშირები და ამავდროულად წარმართოთ თქვენი ბიზნეს საქმიანობა ორიგინალური, ფასეული და ღირებული მიმართულებებით. თუკი თქვენ მცირე ბიზნესით დაკავებული მეწარმე ბრძანდებით და გლობალური ბაზრებიდან შემოგაქვთ პროდუქტები ადგილობრივი წარმოებისათვის, იმის გაცნობიერება რომ, ამგვარად უკვე უამრავი ადამიანი იქცევა ალბათ შეგიქმნით იმის მკაფიო წარმოდგენას თუ რატომ შეიძლება იყოს თქვენი ბიზნეს საქმიანობა ნახევრად მომგებიანი, ყოვეივე ამის პარალელური გააზრებით, თქვენ საშალება გაქვთ თქვენი პოტენციალის მეორე ნახევარიც სრულფასოვნათ გამოიყენოთ და მაგალითად: აწარმოოთ საქმიანი ურთიერთობები შეღავათიან და დაბალ ფასებში იმ ფაბრიკებთან და ქარხნებთან, რომლებიც უშვალოდ ქმნიან ორიგინალურ პროფუქტებს გლობალური ბაზრებისათვის, და რომლებსაც თქვენ ხედავთ და ათვალიერებთ ისეთ გიგანტურ მარკეტთა ქსელებში როგორებიც არიან: Amazon, Ebay, Walmart და ა.შ. ამგვარი ორიგინალური და უნიკალური პროდუქტების ფლობა, კომბინირებული თქვენს უკვე არსებულ, დამზადებულ თუ ჩამოტანილ სხვა პროდუქტებთან გაერთიანებაში, თქვენ არნახულ საზღვრებს გაგიხსნით ბიზნესის წარმოების, კეთების და წარმატების კუთხით. ყოველივე ამის გათვალისწინებით თქვენი კომერციული სისტემა პროგრამულად უზრუნველყოფს თქვენი კლიენტების ჩართულობასაც ისეთი პროდუქტების ონლაინ დამზადების, აგების, პრინტირების პროცესში, როგორებიც არის მაგალითად მაისურების, ჩანთების, პერანგების და ა.შ, მოხატვა საკუთარი გემოვნების მიხედვით ამგვარი სერვისის არსებობა თქვენს კომერციულ დაწესებულებაში, დამატებითი შესყიდვების გადაწყვეტილების მიღების პროცესს გაცილებით აადვილებს თქვენი კლიენტებისათვის, რადგან თქვენი კლიენტები ყიდოლობენ პროდუქტებს არა მხოლოდ თქვენი, არამედ საკუთარი გემოვნების გათვალისწინებითაც. გაეცანით ინდუსტრიეიებს რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ:
 • -
  ტანსაცმლის ინდუსტრიები
 • -
  ფეხსაცმლის ინდუსტრიები
 • -
  ძვირფასეოლობა/იუველერიის ინდუსტრიები
 • -
  საყოფაცხოვრებო ნივთების ინდუსტრიები
 • -
  ხელნაკეთი ნივთების/აქსესუარების ინდუსტრიები

გაყიდვები თქვენი ბიზნესისათვის მთავარი მოძრავი ღერძია

ზოგჯერ თქვენს არაჩვეულებრივ ბიზნეს გონებას მხოლოდ სამეწარმეოთ აპრობირებული ტექნოლოგიების და სავაჭრო ხელსაწყო-ინსტრუმენტების დაუფლება სჭირდება პროგრესის გასაუმჯობესებლად, თუკი აქამდე იღებდით საგულისხმო შედეგებს თქვენი საქმიანობიდან რამოხდება მაშინ, როდესაც ტაქტიკურ-სტრატეგიული სავაჭრო ინოვაციური იარაღების გამოყენებას და მის თქვნს პრაქტიკაში დანერგვას დაიწყებთ?

მართეთ გაყიდვები დაუბრკოლებლად

გადავხედოთ სხვა ინსტრუმენტალურ ხელსაწყოებს და ტექნოლოგიურ საშვალებებს, სისტემატიზირებულს თქვენს კომერციულ პლატფორმაში, რომლებიც გეხმარებიან ახალი პოტენციური კლიენტების მოზიდვაში, გაყიდვების გენერირებაში, შემოსავლების მკვეთდარ გაზრდაში და თქვენს მიერ წარმოებული სერვისის გაძლიერებაში.

სისტემური ფუნქციები გაყიდვების გაუმჯობესებისათვის
#დასახელებამნიშნელობადანიშნულება
01
მრავალჯერადი შეთავაზებები
თქვენს მაღაზიაში შენაძენების განხორციელების შემდეგ, თქვენი კომერციული პლატფორმა პროგრამირებული ჭკვიანი ინფრასტრუქტურის გამოყენებით მოახდენს თქვენი კლიენტის და გაყიდული პროდუქტის შორის ანალიტიკურ ანალიზს, რის შედეგადაც პერიოდულად ელ-ფოსტის გამოყენებით ავტომატურ რეჟიმში გაგზავნის თქვენი კლიენტებისათვის სპეციალური შეთავაზებითი სახის მქონე წინადადებებს იმ მონათესავე და მსგავსი პროდუქტების შესახებ , რომლებიც კავშირში იქნებიან თქვენი კლიენტების მიერ წინარე შესყიდულ გადაწყვეტილებებთან.გაზარდოს თქვენი წარმოების მარჟის ბრუნვა და ხელი შეგიწყოთ მრავალჯერადი გაყიდვების წარმართვა/განხორციელებაში.
02
დომინაცია სხვა მაღაზიებზე
მიეცით არაჩვეულერივი შესაძლბლობა თქვენს პოტენციურ კლიენტებს, თქვენს მიერ წარმოებადი იდენტური ან მსგავსი პროდუქტის კონკურენტების ხელში აღმოჩენის შემთხევაში, რომლებიც შესაძლოა თქვენს შეხედულებაზე უფრო დაბალ ფასად ყიდიდნენ კონკრეტულ პროდუტს, პირველი თქვენ შეგატყობინოთ ამის შესახებ და შემოგთავაზოთ საკუთარი ორიგინალური ფასი, რათა შემდგომ განახორციელოს შენაძენები პირადირ თქვენი კომერციული მაღაზიიდან.ხაზი გაუსვით თქვენი წარმოების/მოღვაწეობის უნიკალურობას და ფასეულობას უმაღლესი დომინანტურობა დაიჭირეთ თქვენს შესაძლო კონკურენტებთან მიმართებაში და ამავდროულად შეინარჩუნეთ საქონლისა და ბაზრის შესახებ სრული ინფრომირებულობა და კონტროლი, რათა შემდგომში უფრო უკეთ განსაზღვროთ თქვენი მოღვაწეობის/პროდუქტების მომგებიანი მხარე.
03
დამატებითი სერვისები
თქვენ უნივერსალური სამეწარემო საშვალება გაქვთ გასაყიდათ გატანილ თქვენს პროდუქტებს შესყიდვების განხორციელების გაფორმების პროცესში თან დაურთოთ დამატებითი სერვისები განსაზღვრული მინიჭებული ფასებით, მაგალითად: მიწოდება და სპეციალური სახით შეფუთვა, როგორც სადღესასწაულო საჩუქარის, დაჩქარებული/გვიანდელი მიწოდება, გარანტია/დაზღვევა, დამონტაჟება და სხვა მომსახურეობრივი სერვიები, რომლებიც ერთგვარ დამატებით შემოსავლით პროდუქტებს, რესურსებს წარმოადგენენ თქვენს ხელში.დამატებითი მომსახურებრივი სერვისებით თქვენი ბიზნესის აღჭურვა, ეფექტურ გზას წარმოადგენს რათა დაგეხმაროთ, რომ გააბედნიეროთ თქვენი კლიენტები თქვენს მირ შემოღებული თუ დანერგილი სხვადასხვა პროდუქტების თანხმლევი აუცილებელი-მხარდამჭერი სერვისებით, და ამავდროულად გაზარდოს თქვენი პროდუქტების გაყიდვების მხრიდან მიღებული შემოსავლების რაოდენობა.
04
მიკრო შეთავაზებები
მსხვილი საბაზრო მეწარმეები, რომლებიც ფლობენ მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის ბრუნვის მქონე ონლაინ მაღაზიებს მუდმივად აწარმოებენ მიკრო შეთავაზებადი ხასიათის მქონე ურთიერთობებს საკუთარ კლიენტებთან, რადგან ეს მეთოდი აპრობირებულია და საუკეთსოდ მუშაობს გაყიდვებისათვის, შესაბამისად თქვენი კომერციული პლატფორმაც არ არის გამონაკლსი ამ რენტაბელური ფუნცქიის გამოყენების მნიშვნელობით: თითოეულ თქვენს პროდუქტს, რომელიც თქვენს მაღაზიაშია გასაყიდად განთავსებული შეგიძლიათ დაურთოთ წვრილი მიკრო სასაჩუქრე შეთავაზებადი პროდუქტებიც, რომლებიც ძირითადი და მთავარი პროდუქტის შესყიდვის შემთხვევაში თქვენს კლიენტს გადაეცემა საჩუქრად. ამგვარი ჭკვიანი სტარტეგიული ფუნქციის გამოყენება თქვენს მაღაზიაში არერთხელ მოგიტანთ სასურველ პროგრესირებად შედეგებს.აამაღლოს მსყიდელობითი გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობა თქვენი პოტენციური კლიენტებისათვის, დაგეხმაროთ რთულად სარეალიზაციო პროდუქტების გაყიდვების წარმართვა-ორგანიზებაში, ხელი შეგიწყოთ არაეფექტრური და ჩაწოლილი საქონლის დროულად გასაღებაში.
05
შიდა შემოსავლები
Ebay-ს და Amazon-ს მსგავასდ თუკი გადაწყვეტთ თქვენი კომერციული დაწესებულების წარმოება მასიურ და მაშტაბურ სავაჭრო გლობალურ საბაზრო ქსელად გადააქციოთ, ყველა იმ პრივილეგირებული და რენტაბელური შესაძლბლობის გარდა, რომელსაც თქვენი მულტი ვენდრო პლატფორმა მოგანიჭებთ, თქვენ აგრეთვე საშვალება გექნებათ თქენს ვენდორებთან ანუ მოვაჭრეებთან სარეკლამო შეთავაზებებითი გარიგებებიც აწარმოოთ, თქვენი კომერციული პლატფორმის სისტემატიზირებული ჭკვიანი სტრუქტრული ფუნქციის გამოყენებით. მაგალითად: თქვენს ვენდორბს თუკი სურვლი ექნებათ სხვა მოვაჭრეებთან შედარებით შესამჩნევი პოზიციები დაიკავონ თქვენი გიგანტური მაღაზიის გამოსაჩენ რიგებში მათ ხელშემწყობი საშვალება ექნებათ დაარეკლამონ საკუთარი მაღაზია, პროდუქტები, კატალოგები, სერვისები თქვენს მიერ წინასწარ განსაზღვრული საფასო ტარიფების გათვალისწინებით ავტომატურ რეჟიმში.გაგიხსნათ დამატებითი საშემოსავლო არხები მოგებისათვის, მოგანიჭოთ საკუთარი სისტემის პოტენციალის სრულდ გამოყენების და დაუფლების შესაძლებლობა, დაეხმაროთ თქვენს ვენდორებს/მოვაჭრეებს პრივილეგირებული სერვისის გამოყენებით გაყიდოთ უფრო და უფო მეტი პროდუქტები.
06
წარმოების კონტროლი
თქვენ კომერციულ მაღაზიას მუშაობის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით, გააჩნია ორიენტირებადი და რაციონალური ჭკვიანი ფუნქციონალური უნარი დაარეგულიროს და წარმართს ურთიერთობები თქვენი მოვაჭრეებისა და მათ მყიდველებს შორის პრობლემატური საკითხის ან უთანხმოების წარმოშობის შემთხვევაში დისპუტების მეშვეობით. მაგალითად: თუკი პროდუქტი ექევემდებარება მის გამოცვლას ან დაბრუნებას, ანდაც თუკი ის დაზიანებეულია მიწოდების შემდგომ, თქვენი მაღაზიის მოხმარებელს აქვს ყველაზე ხელსაყრელი შესაძლებლობა საკუთარი ანგარიშიდან აწარმოოს/გახსნას პროდუქტთან მიმართებაში მხარდამჭერი დისკუსიები თქვენს გამყიდველებთან პრობლემის აღმოფხვრის და მისი მოგვარების/გადაწყვეტის მიზნით. ხოლო თუკი მათ შორის შეთანხმება პრაქტიკულად ვერ შედგება: ამის შესახებ სისტემა თქვენ ავტომატურად შეგატყბინებთ, რის შედეგადაც შესაძლებლობა გექნებათ დისკუსიაში ჩაერიოთ თავად თქვენ და მიიღთ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, რომელიც თვქენი ბიზნესისაათვის მიუკერძოებელი და ამავდროულად მომგებიანი იქნება.ხელი შეუწყოს თქვენი კომერციული ბიზნესის, სამეწარმეო საქმიანობის სერვისის გაუმჯობესებას, დახვეწას, აყვავებას, და არ მისცეს თქვენს საწარმოს უფლება ხარისხის კონტროლის სისტემის უქონლობის გამო ჩამოიშალოს, შეგინარჩუნოთ ლოიალური კლიენტები და ამავდროულად დაარეგულიროთ ბიზნეს ურთიერთობები თქვენს გამყიდველებთან და კლიენტებთან.

როგორია თქვენი ამჟამინდელი მდგომარეობა ბიზნესში?
გაიარეთ უფასო კონსულტაცია ჩვენს პროფესიონალ ექსპერტებთან, რათა გაიგოთ თუ რაში შეიძლება მდგომარეობდეს მთავარიი დამაბრკოლებელი გარემოება თქვენი ამჟამინდელი ბიზნესისათვის, რომელიც შესაძლოა გაბრკოლებდეთ, გზღუდავდეთ და ხელს გიშლიდეთ გაყიდვების მასიური წილის განხორციელებაში, ანდაც თქვენს მიერ სრული პოტენციალის ვერ გამოყენებაში. პრობლემის დროული იდენტიფიცირება და გააზრება კურთხევად სიკეთედ წაადგება თქვენს ბიზნეს ცხოვრებას, რადგან იგი დაგიზოგავთ უამრავ სასიცოცხლო წელს და გიხსნით მიზერული/დაბალი - შედეგების/პროგრესის მიღება შეჩვევისაგან.
error: Alert: Content is protected !!